Головна

  •  


Вітаємо вас на сайті нашої школи!

  «Є школи, де цінують слово, є школи, де цінують діло, у нашій школі цінують особистість»,- ці слова є девізом кожного учасника навчально-виховного процесу нашого навчального закладу.

Освітній заклад працює над єдиною науково-методичною проблемою «Формування всебічно розвиненої особистості шляхом модернізації освітнього процесу засобами особистісно орієнтованого навчання і виховання».

 Основним завданням школи є створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його індивідуальним особливостям та здібностям, а це передбачає не тільки отримання академічних знань, а й розвиток емоційної сфери, набуття певних соціальних навичок та формування ціннісних орієнтирів. Саме такий підхід до навчання реалізовано у нашому навчальному закладі.

Треба відзначити, що в основі управління школою лежить програмно-цільовий підхід, основою якого є комплексна правоохоронна програма та проект "Школа сприяння здоровю", мета якогопідвищення рівня фізичного, духовного здоров'я, психологічної комфортності й соціального  благополуччя дітей шляхом надання пріоритетності здоровому способу життя як основному чиннику відновлення здоров'я, його збереження й зміцнення, виховання особистості, здатної підтримувати й зберігати своє здоров'я завдяки досягненню позитивних змін у поглядах і поведінці.

         Сподіваємось, матеріали та інформація, розміщені на сторінках веб-сайту, нададуть можливість більш досконало ознайомитись з нашим освітнім закладом та прогресивним досвідом наших вчителів.