Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

v  Статут закладу освіти

v  Ліцензії на провадження освітньої діяльності

v  Сертифікати про акредитацію освітніх програм

v  Структура  та органи управління закладу освіти

v  Кадровий  склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

v  Освітні програми

v  Територія  обслуговування

v Ліцензований  обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

v  Мова (мови) освітнього процесу

v Наявність  вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

v Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

v   Результати  моніторингу якості освіти

v  Річний  звіт про діяльність закладу освіти

v  Правила  прийому до закладу освіти

v  Умови  доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами